SERVO MOTOR
Servomotor de 400W hasta 2300W (0.5HP a 3.0HP)
MOTORES PASO A PASO
Motor paso a paso
15KgF/cm, 41KgF/cm y 63KgF/cm
DRIVER PARA SERVOMOTO
Driver para servomotor 400W hasta 2300W
DRIVER PARA MOTORES PASO A PASO
Driver para motor paso a paso 1.4A y  2.8 A